Voda je základem pro život. Je kreativní. Dokáže se měnit a ovlivňovat vše co je v jejím dosahu a to kladným, ale i záporným způsobem. Při zrodu člověka je plodová – životadárná. Při bouřích , záplavách, sněhových lavinách je smrtící. Vlny moří a oceánů neustále, trpělivě ukrajují z pobřeží kontinentů, až nad nimi jednoho dne zvítězí….